McDonald's TikTok Campagne 2022

Doe mee en win een van deze hoofdprijzen!

Voorwaarden

Welkom bij de deelnamevoorwaarden van de McDonalds Suriname TikTok Campagne. Wij vinden het superleuk dat jij mee wil doen om een van de vele prijzen te winnen.

Hieronder staan de richtlijnen van de campagne:

Algemeen

 1. De campagne start op 11 augustus 2022 en eindigt op 02 september 2022.
 2. Deelname aan deze actie geschiedt vrijwillig met acceptatie van deze actievoorwaarden.
 3. Om deel te kunnen nemen dient de deelnemer een TikTok video te plaatsen die
  voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Volg @mcdonaldssuriname op TikTok.
  2. De TikTok video die op TikTok geplaatst wordt moet op openbaar zijn vanaf het moment dat de video is geplaatst tot het moment dat de campagne is beëindigd.
  3. De TikTok video dient voorzien te zijn van de volgende hashtags:
   #mcdonaldssuriname #tally #free
  4. In de TikTok video dient @mcdonaldssuriname worden gementioned
  5. De TikTok mag een duet zijn, maar het is geen verplichting.
  6. Het nummer Tally – Free dient gebruikt te worden.
 4. De winnaar stemt toe dat McDonald’s Suriname in eigen media verslag doet van de prijs en de winnaar.
 5. Directieleden en werknemers van McDonalds en de directe gezinsleden van alle voornoemde zijn uitgesloten voor deelname.
 6. De organisatie mag gedurende dit contest wijzigingen brengen aan deze actie voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving, en dan wel zonder opgave van reden tenzij dit ten nadele komt van de deelnemer.
 7. Reacties, klachten en/of vragen naar aanleiding van deze campagne mag deze worden gemaild naar office@mcd-sur.com.
 8.  

Winnaars

 1. De winnaars worden bekendgemaakt op 07 september 2022.
 2. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op de genoemde trekkingsdatum. De winnaar ontvangt hierover op de trekkingsdag persoonlijk bericht.
 3. De winnaars worden gekozen aan de hand van 3 jury leden.
 4. De keuze van de winnaars is eenmalig en finaal. Over de jury keuze is geen correspondentie mogelijk.

 

Uitreiking prijzen

 1. Prijzen moeten binnen 90 dagen na de trekking worden opgehaald, anders zullen deze als niet opgevraagd worden beschouwd.
 2. De gewonnen prijzen worden uitsluitend verstrekt met medeneming van een geldig legitimatiebewijs.
  1. De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledige en
   juiste persoons- en contactgegevens heeft achtergelaten.
 3. Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto) sessies voor publicatie of commerciële doeleinden;
  1. Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaars bestand van McDonald’s Suriname ;
   1. McDonald’s Suriname kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd;
  2. De prijs is niet overdraagbaar;
   1. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten, geld en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.