Je bekijkt nu Van Huis en toch Thuis 

Van Huis en toch Thuis 

In het Diakonessenhuis en ‘s Lands Hospitaal staan Ronald McDonald Ouderkamers. Het is bewezen dat kinderen sneller herstellen wanneer ze door bekenden worden verzorgd. De Ronald McDonald Ouderkamers maken het mogelijk dat ouders en verzorgers bij hun ernstig zieke kinderen kunnen blijven en zelfs overnachten.  Een bordje met de tekst “Door in hun buurt te slapen, let ik op mijn eigen schapen” hangt in de kamers, en geeft de ‘spirit’ van dit initiatief aan. 

“Hoe lief ze ook zijn voor het jonge patiëntje, verpleegkundigen blijven vreemden.” Dat beseffen hoofdzuster Daniels van ‘s Land Hospitaal en hoofdzuster Annie van het Diakonessenhuis maar al te goed. Het is voor Ouders niet makkelijk om hun kind voor een vreemde achter te laten.

Diakonessenhuis 

Het Diakonessenhuis heeft in 2005 als eerste ziekenhuis in Suriname besloten om een speciale ruimte vrij te maken voor de inrichting van een Ronald McDonald Ouderkamer Hoofdzuster Annie vertelt hoe groot de behoefte is. Het “verplegend personeel heeft vaak te kampen met huilende angstige kinderen. Daarom drukt ze haar verpleegkundigen op het hart om ouders te motiveren om zoveel mogelijk te participeren. Ze gebruikt hierbij de woorden van een van haar lieveling patiëntjes Jalil Filemon. Een moeder is de “privé    verpleegkundige van een kind”. Voor het verplegend personeel van het Diakonessenhuis zijn de ouders een plezierige tussenschakel.

’s Lands Hospitaal 

De kinderafdeling van ’s Lands Hospitaal is sinds oktober 2012 twee Ronald McDonald Ouderkamers rijk. Hoewel het ziekenhuis in 2008 zelf het initiatief had genomen om ouders inrooming faciliteiten te bieden heeft deze faciliteit met de komst van McDonald’s een andere dimensie gekregen. Nu kunnen ouders met hun zieke kind op een kamer blijven. De kamers zijn gezellig en comfortabel ingericht, met o.a. airconditioning, televisie, ijskast, bad en toilet en een kleine ‘keuken’ met ijskast en microwave. Volgens hoofdzuster Daniels genieten de kleine patiënten van hun verblijf en soms vergeten ze zelfs dat ze ziek zijn. Hoewel de eindverantwoordelijkheid bij de verpleging ligt, is de kinderafdeling van het ’s Lands Hospitaal blij dat ouders de mogelijkheid hebben in het verzorgingsproces van de patiëntjes te participeren.Ouders kunnen in sommige gevallen helpen met het toedienen van eenvoudige medicijnen en zijn de ‘spionnen’ van de verpleegkundigen wanneer het gaat om voeding, reactie op toegediende medicamenten en het monitoren van het genezingsproces.  

Ouders horen bij hun kind

Via inzamelingsacties en met behulp van sponsors zoals Fernandes Concern ondersteunt McDonald’s het Ouderkamer project in Suriname.