Sollicitatie formulier

McDonald’s is de grootste restaurantketen ter wereld met meer dan 36000 restaurants gevestigd in meer dan 100 landen. Dagelijks bedienen wij meer dan 69 miljoen gasten. Als klant heb je zeker een ander beeld over het restaurant tot jij een van onze teammembers wordt. Dan gaat er een andere wereld voor jou open. In Suriname ervaren wij zeker ook de waardering van onze gasten gekeken naar de aantal gasten die wij dagelijks ontvangen en bedienen.

  Vacatures

  Algemene Informatie  Gezondheid  Scholing


  Huidige en vorige werkgever(s)

  Jouw beschikbaarheid

  Maandag

  Dinsdag

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Zondag


  Over jou


  Naam, huis telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer.

  Verklaring


  AUB HET ONDERSTAANDE GOED LEZEN ALVORENS TE ONDERTEKENEN

  De inhoud van dit formulier is confidentieel. Als u wordt aangenomen vormen deze gegevens de basis voor uw personeelsfile. Het selecteren van medewerkers voor McDonald’s geschiedt o.a. op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen van uw beschikbaarheid kan consequenties hebben voor het dienstverband. Ik geef toestemming aan McDonald’s om de gegevens omvat in dit formulier te gebruiken voor het vergaren van informatie voor
  een referentie check. Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ermee bekend te zijn dat indien er vragen niet naar waarheid zijn ingevuld of onvolledige info is verstrekt, het eventuele dienstverband direct verbroken kan worden.

  Antwoord krijgt u binnen 3 weken, zoniet bent u niet in aanmerking gekomen!
  Voor verdere info: HR-afdeling | Tweederijweg 114 | Telefoon: 465778


  Uw volledige naam hieronder invullen.